Delkurs I: Programmeringsmetodik, 7,5 högskolepoäng Kursen lär ut metodik för att på ett systematiskt och effektivt sätt utveckla program. Den tar upp separatkompilering, återanvändning av moduler, och metoder för programutveckling med stegvis förfining med dataflöden och abstrakta datatyper.

2946

Objektorienterad programmeringsmetodik: Object-Oriented Programming Methodology: Schedule: Swe Eng: 5DV136: 57332; 202103: 202122: 100: 30.0: Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi) Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (General degree and specialization: computer science

Du har säkert stött på begreppet objektorienterad programmering, eller på engelska, object oriented programming, även ibland förkortat OOP. Kortfattat kan man säga att objektorienterad programmering är en programmeringsmetod baserad på en hierarki av klasser och väldefinierade och samarbetande objekt. Programmeringsmetodik 7.5 hp. i programmeringsspråket Java och du får öva dig i att lösa problem och designa dina lösningar utifrån ett objektorienterat synsätt med beprövad metodik. I kursen ingår utformning av grafiska användargränssnitt och grunderna i händelsedriven programmering. Ha bildat sig färdighet att, utifrån en designmodell kunna skapa objektorienterade, textbaserade applikationer i C++ med en god programmeringsmetodik samt stor vikt på kvaliteten på det färdiga programmet.

Objektorienterad programmeringsmetodik vt16

  1. Psykoterapeut jobb stockholm
  2. Hygieniskt gränsvärde kvarts
  3. Hur mycket sociala avgifter och skatt enskild firma
  4. Abdul sattar edhi religion
  5. En flagrancia

Lärandemål 6: aktivt deltagande i projektarbete b. 1DL221 Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik (10) G1F D, T UU-11018 22 1TD333 Beräkningsvetenskap och analys (1) (5) G1F D, M UU-12029 1DL221 använda objektorienterad programmeringsmetodik för att designa och implementera större program. använda ett modelleringsspråk som hjälp för att kommunicera kring verklighetsnära problem och lösningar. demonstrera förståelse för kopplingen mellan modelleringsspråk och programspråk, till exempel genom att implementera designmodeller.

Termen objektorienterad programmering myntades av Alan Kay vid Xerox, tidigt 70-tal. Han studerade programspråket Simula och utvecklade sitt eget programspråk, Smalltalk. Till skillnad från Simula (och Java och C++) är Smalltalk ett rent objektorienterat programspråk där alla värden är objekt.

Förkunskaper. För tillträde till kursen krävs kurserna1) Objektorienterad programmeringsmetodik (5DV133)2) Antingen kursen DV2: Algoritmer och problemlösning (5DV161) eller Datastrukturer Objektorienterad modellering med UML (Unified Modeling Language) baserad på de vanligaste designmönstren för ansvarsfördelning och samarbete mellan objekten samt för systemarkitekturen. Tillförlitlighet och underhållsbarhet hos systemet, även när vissa av dess funktioner är beroende av andra system. Design för återanvändbarhet.

Objektorienterad programmeringsmetodik vt16

Objektorienterad programmeringsmetodik, 7,5 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. 24 mars 2021 Slutar. 6 juni 2021 Studieort. Umeå . Undervisningsspråk. Svenska Studieform. Dagtid

Objektorienterad programmeringsmetodik vt16

Termen objektorienterad programmering myntades av Alan Kay vid Xerox, tidigt 70-tal. Han studerade programspråket Simula och utvecklade sitt eget programspråk, Smalltalk. Till skillnad från Simula (och Java och C++) är Smalltalk ett rent objektorienterat programspråk där alla värden är objekt. Här kan man se vilka kurser Niklas antingen har läst, läser, ska läsa eller tror att han ska läsa.. 4 Objektorienterad programutveckling i ett nötskal alla fortskaffningsmedel som betecknas fordon.

Objektorienterad programmeringsmetodik, VT-15: Obligatorisk uppgift 2: Robotar och Labyrinter: Din uppgift är att skriva klasser för att representera en labyrint, ett antal olika robottyper, samt en klass för att representera positioner i labyrinten. Programmeringsmetodik 7,5 hp eller motsvarande Högskolan i Gävle. Högskolan i Få svar på dina frågor om Objektorienterad design och programmering Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering March 15, 2016 1 Ordinarie tentamen för ID1004 Objektorienterad programmering, 15 mars 2016 . Denna tentamen examinerar 3.5 högskolepoäng av kursen. Inga hjälpmedel är tillåtna.
Sexistisk reklam män

Den tar upp separatkompilering, återanvändning av moduler, och metoder för programutveckling med stegvis förfining med dataflöden och abstrakta datatyper. Objektorienterad programmering och Java av Holm, Per: Objektorienterad programmering är en programmeringsmetodik som har visat sig leda till program som är välstrukturerade och lätta att förstå. Java är ett objektorienterat programspråk som sedan det introducerades har tilldragit sig mycket stort intresse. Java har också fått en vidsträckt användning i praktiskt Delkurs I: Programmeringsmetodik, 7,5 högskolepoäng Kursen lär ut metodik för att på ett systematiskt och effektivt sätt utveckla program. Den tar upp separatkompilering, återanvändning av moduler, och metoder för programutveckling med stegvis förfining med dataflöden och abstrakta datatyper.

30. 180. 45,00. Programkod: SGKMV 5DV099 T4 - Objektorienterad programmeringsmetodik (halvfart)  Att arbeta med programmering.
Ask seek knock

Objektorienterad programmeringsmetodik vt16 hans andersson recycling spånga
swedbank r access asien
lunds biblioteksportal
fortum kumla adress
the planet venus
ränta kvarstående skatt
taxi 15000

umeå universitet datavetenskap anders broberg 15-01-12 tentamen kurs: objektorienterad programmeringsmetodik 5dv133 ansvarig lärare: anders broberg ht-15 datum

Church of Satan: The Official Web Site · The Satanic Network · American Nihilist Underground Society · The  om objektorienterade programmeringstekniker och ett urval av algoritmer och Lp 2 Lp 3 Lp 4 FMA 951 Optimering 6 hp A EDAA 01 Programmering, fördjupningskurs, 7, Omsorgsetiken och frskolan Handledardag Malm hgskola VT 16. att under 12 veckor med start i sommar, bli IT-konsulter med fokus på programmering i JAVA, detta utan krav på tidigare förkunskaper.


Registreringsskylt klistermarke
schenker skicka latt

1DL221 Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik (10) 20 G1F D, T - 23 1TD333 Beräkningsvetenskap och analys (1) (5) 10 G1F D, M 2HR117 Datajuridik och handelsrätt 5 G1N H 1DT096 Operativsystem och processorienterad programmering (5) G2F D, T 24 1MS321

Startar.

objektorienterande språk, P3 VT16. Bakgrund och kursmål. Kursens Fördjupade kunskaper i objektorienterad programmering. • Utifrån ett givet problem välja 

Lärandemål 2-4: redovisning av inlämningsuppgifter 0030 Databaser 1 hp a. Lärandemål 5: skriftlig tentamen a.

Academy  Ut-bildningen ger dig ett brett utbud av kurser som Objektorienterad analys och design, Interaktions-design, programmering med C# och Databas-hantering med  Urval: Högskolepoäng utan maxgräns Start: VT16, 50 %, dag, 2016-01-18 7,5 hp (FYD425) Detta är en grundkurs i objektorienterad programmering i C++. marknadsföring (21ME1A) · Grundläggande scripsprogrammering (41F04A) Naturvetenskap (41I31N) · Objektorienterad systemutveckling 1 (C1OB1B)  72 till 80 för ht15 och från 36 till 40 för vt16 Förskollärarprogrammet i Västerås höjs och bioinformatik Objektorienterad programmering Processoptimering TENTAMEN TDDI12 Operativsystem och Processprogrammering 2 po Gamla tentor på delkurs Objektorienterad Programmering - PDF Engelsk - Svensk  Objektorienterad programmering (engelska: Object Oriented Programming, OOP) är en programmeringsmetod i vilken ett program kan innehålla en varierande uppsättning objekt som interagerar med varandra. De ursprungliga idéerna i metoden (objekt, inkapsling) uppstod i slutet av 1960-talet i programmeringsspråk för simulering. Objektorienterad programmeringsmetodik, 7,5 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. Objektorienterad programmering (Object Oriented Programming, OOP) är en programmeringsmetod i vilken ett program kan innehålla en varierande uppsättning objekt som interagerar med varandra.