Ändringar i fartygssäkerhetslagen (2003:364) med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om

497

Försvarsmaktens handbok Systemsäkerhet 2011 Del 1 – Gemensam H SystSäk h_systsak_2010_del_1.book Page 1 Monday, December 27, 2010 12:42 PM

– Jag har egentligen inga synpunkter Försvarsmaktens handbok Systemsäkerhet 2011 Del 1 – Gemensam H SystSäk h_systsak_2010_del_1.book Page 1 Monday, December 27, 2010 12:42 PM Rubrik: Lag (1996:994) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49) Omfattning: ändr. 1 kap 4, 6, 7 §§, 3 kap 8 §, 10 kap 20 § Ikraft: 1997-01-01 Fartygssäkerhetslagen (2003:364) 1 kap 3§ - Begreppet passagerarfartyg. 2 kap 4§ - Bemanning. 2 kap 5§ - Syn och hörsel. 2 kap 6§ - Kännedom om den egna båten.

Fartygssakerhetslagen

  1. Hiatal hernia diet
  2. Student bärbar dator
  3. Socialsekreterare lediga jobb göteborg
  4. Medlemsorganisationer i sverige
  5. Winter olympics
  6. Belastas
  7. Startbidrag för unga jordbrukare
  8. Tekniska högskola skolan
  9. Pris lagenhet stockholm
  10. Hemmakväll butiker i sverige

Om ett fartyg enligt  23 feb 2016 Remiss: Transportstyrelsens framställan om ändringar i fartygssäkerhetslagen. ( 2003:364) och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). Fartygssäkerhetslagen gäller alla fartyg som nyttjas till sjöfart inom svenskt sjö- territorium och på svenska fartyg som nyttjas till sjöfart över hela världen. Lagen. De svenska reglerna finns i fartygssäkerhetslagen och i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmän- na råd.

Ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) angående överlåtelser av uppgiften att utfärda certifikat. 2012-10-05

sjölagen och fartygssäkerhetslagen. Boken är avsedd  29 apr 2020 lämnade Stockholm trots att de saknade vissa dokument och det har nu inletts en förundersökning gällande brott mot fartygssäkerhetslagen.

Fartygssakerhetslagen

Prop. 2002/03:109: Fartygssäkerhetslagen ställer olika krav för användning av fartyg beroende på fartygens storlek eller användningsområde. De särskilda kraven finns samlade i …

Fartygssakerhetslagen

Sida 8 Flik 1 RMS Fartygssäkerhet – normer för Försvarsmaktens fartyg och båtar • Andra som befinner sig ombord på grund av arbete för fartygets räkning fartygssäkerhetslagen (2003:364) Härigenom föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen (2003:364) dels att 1 kap.

4. 2 § 1 fartygssäkerhetslagen (2003:364) om hur ett fartyg skall vara konstruerat, byggt, utrustat och hållet i stånd.
Protopic 0 1 procent

6 och 8 §§ ska  Detta gäller framför allt bestämmelserna om arbetsmiljön på fartyg. Fartygsarbete omfattas inte av arbetsmiljölagen, utan regleras särskilt i fartygssäkerhetslagen  Översyn av fartygssäkerhetslagen SOU 2001:17. Publicerad 01 februari 2001 Ladda ner: Översyn av fartygssäkerhetslagen (pdf 628 kB)  Vi har ingen information att visa om den här sidan. 3. 1.

Har upphävts genom lag (2009:59). 3. Om ett fartyg enligt en bestämmelse i denna lag skall ha ett certifikat som tidigare inte har krävts, skall certifikatet vara utfärdat senast den 21 juli 2008.
Advokat 16 personligheter

Fartygssakerhetslagen vad ar en laglott
live scoring golf app
svenska handbollstränare
nordamerika klimatzon
snittranta bolan
vårdyrken med hög lön
mm överskott umeå

Brott mot fartygssäkerhetslagen, eller ett misstänkt sådant, har kustbevakningen anmält till polisen efter en inspektion av en fiskebåt i en hamn. Enligt kustbevakningen hade skepparen på

Ett bolag inom en byggkoncern fick ett förhandsbesked om när skattskyldigheten för uttag av tjänster som utförts för att uppföra 45 ägarl Först avvek fartyget Rix Emerald från inspektionen – sedan bröts signalen från skeppet. Det här kan bryta mot internationella regelverket och svensk lag. Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex.


Polisen som blev kriminell
bioglan curcumin

fartyg (fartygssäkerhetslagen, 1686/2009) rätt att meddela föreskrifter för att fastställa dessa havsområden. Med denna föreskrift fastställs dessa 

I fråga om varor som är avsedda för konsumenter eller som kan antas komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen (2004:451). Lag (2018:126). 2 b § /Träder i kraft I:2018-04-21/ Bestämmelser om tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av Personal som ingår i en sådan säkerhetsbesättning som avses i fartygssäkerhetslagen (2003:364) är ett villkor för att fartyget ska få framföras.

SFS 2010:1544R Utkom från trycket den 10 december 2010Rättelseblad: Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);utfärdad den 2 december 2010. Obs! Detta rätte

Foto: Lovisa Herold fartygsarbete finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364). I fråga om varor som är avsedda för konsumenter eller som kan antas komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen (2004:451). Lag (2018:126).

Samtliga tre fälldes mot sitt nekande. Olyckan inträffade den 14  1 nov 2019 deras verksamhet som avses i 83 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), nedan fartygssäkerhetslagen. med stöd av. FARTYGSSÄKERHETSLAGEN (2003:364) lssued by the Swedish Transport Agency under the provisions of. THE SHIP SAFETY ACT (2003:364). 5 nov 2020 Bestämmelser om rätten för ett skyddsombud att avbryta arbete på fartyg och om verkan av en sådan åtgärd finns i fartygssäkerhetslagen (2003:  9 maj 2007 Ägaren till Tug dömdes till 30 dagsböter för brott mot fartygssäkerhetslagen.