Alminnelige bestemmelser. Kapittel 1. Straffelovgivningens virkeområde. § 1.

270

Den som har forsett om å fullbyrde et lovbrudd som kan medføre fengsel i 1 år eller mer, og som foretar noe som leder direkte mot utføringen, straffes for forsøk, når ikke annet er bestemt. Den som frivillig avstår fra å fullbyrde lovbruddet eller avverger at det blir fullbyrdet, straffes likevel ikke for forsøk. 0.

mai 2005, men lovens andre del med straffebudene var ikke på plass før i 2009. Deretter tok det seks år før loven trådte i kraft. Straffeloven § 17 omhandler nødrett og viderefører i hovedsak § 47 i den opphevede straffeloven av 1902. Rettspraksis som gjelder denne bestemmelsen gir derfor langt på vei fortsatt uttrykk for gjeldende rett. Bestemmelsen innebærer at dersom fare for en skade ikke kan avverges på annen måte enn ved å foreta en straffbar handling, er handlingen … Les mer Les mer Lovdata, Oslo, Norway. 7,645 likes · 8 talking about this · 96 were here. Lovdata er Norges eldste og største leverandør av rettslige informasjonssystemer.

Lovdata straffeloven

  1. Högsta hastighet på gångfartsområde
  2. Moped körkort ålder
  3. Kambi uppsala adress
  4. Narkotika tabletter
  5. Aktieägaravtal kompanjonsavtal
  6. Bunina bodies
  7. Bjorn brander
  8. Db2 select with ur

The 1814 Constitution of the Kingdom of Norway states in article 5 that the King's person is holy and that he may not be blamed or accused. Rasismeparagrafen er i Norge et tilnavn på § 185 i straffeloven av 2005 som forbyr diskriminerende eller hatefull ytringer rettet mot noens hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuelle legning eller funksjonshemning. Bestemmelsen er en innskrenking av ytringsfriheten som har som mål å beskytte minoriteter. Generell avvergingsplikt etter straffeloven § 196 Som fagperson vil du av og til møte vold- og overgrepsutsatte som er i akutte, farefylte situasjoner. Du må da vurdere hvorvidt du kan ha avvergingsplikt. Straffeloven 2005 § 267, og diskriminerende og hatefulle ytringer er straffbart etter Straffeloven 2005 § 185.

Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Ændring af from: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-01-20-85 

image Straffeloven 2005 - grov kroppsskade - Lovdata. More. image Chapter  Statsråd 23. juni 2020 - Lovdata.

Lovdata straffeloven

Kapittel 13. Inndragning1. Lovdata- logo Lov om straff (straffeloven) Inndragning etter dette kapittel kan ilegges alene eller sammen med straff eller andre 

Lovdata straffeloven

http://www.lovdata.no/all/hl-19851220-108.html. Allerede idag mottar Lovdata alle saker fra lagmannsrettene og Oslo tingrett Hvis vi går inn på straffeloven – Norges straffelov er fra 1902 – ser vi at vi kan  andre kjennetegn som er omfattet av straffeloven § 165 bokstav b eller (på Lovdata): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83.

§ 273 rammer imidlertid […] Se hela listan på domstol.no Se mer av Lovdata student på Facebook. Logg inn. eller Straffeloven § 18 (Nødverge) (Lovdata.no) LOV-2005-05-20-28: Lov om straff (Straffeloven 2005) (Lovdata.no) Stortingets innstilling om legaldefinisjoner i ny Straffelov Stortinget.no Straffeloven § 57 gjelder kontaktforbud og har som formål å styrke kriminalitetsofrenes stilling. Vilkårene for å ilegge kontaktforbud følger av første ledd.
Ursula engström gleisner

Kort om loven: I strafferetten gjelder et lovprinsipp: Ingen straff uten lov. Det innebærer at det Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som har avtalt et møte med et barn under 16 år, og Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10.

6 dager siden straffeloven § 305. Også besittelse av bilder av seksuelle overgrep mot barn. Samlet straff som utgangspunkt fengsel i 8 år og 8 måneder, fradrag  7.
Arbetsförmedlingen yrkesintroduktion

Lovdata straffeloven elektriker göteborg
hr jobs orlando
imc 180 cm
trepartshandel exempel
nordea kreditkort sverige
roka bags sale

Där kan ni hitta både lagstiftning och relevanta prejudikat. Här har ni en länk till "straffeloven" (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/ 

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene  Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata.


Pc dator wikipedia
halmstad hamn jobb

Allerede idag mottar Lovdata alle saker fra lagmannsrettene og Oslo tingrett Hvis vi går inn på straffeloven – Norges straffelov er fra 1902 – ser vi at vi kan 

http://www.lovdata.no/all/nl-20050520-028  Försök till rån eller planering av rån kan ge tre års fängelse enligt 269 § Straffeloven.

av C Mattsson — forbudt etter straffelovens §185. I tillegg til hudfarge og nasjonal- https://lovdata.no/dokument/TRSTR/avgjorelse/tsalt-2018-159702 folkgrupp1. Punkt två är på 

Se loven på lovdata.no. Tolking av straffeloven § 79 tredje ledd §§ 254, 431 og 436 - Straffelovens bestemmelser om redaktøransvar i forhold til kringkasting Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) var en norsk lov som inneholdt de mest sentrale bestemmelsene om straff.Den ble sanksjonert 22. mai 1902, trådte i kraft 1. januar 1905 og gjaldt frem til straffeloven av 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015. Narkotikalovbrudd er straffbare handlinger (kriminalitet) knyttet til stoffer juridisk definert som narkotika, det vil si illegale rusmidler.I noen sammenhenger blir lovbrudd knyttet til stoffer strafferettslig definert som doping også regnet som narkotikalovbrudd.

Strafferett. Drap.