Du som är behörig med din gymnasieexamen och kompletterar för att höja ditt meritvärde (utbytes- och/eller meritpoängskomplettering) kommer att konkurrera i båda två urvalsgrupperna, BI och BII. I grupp BI konkurrerar du med ditt ursprungliga meritvärde och i BII med ditt nya, högre meritvärde. Du som kompletterar med kurser för att bli behörig till en eller flera utbildningar, deltar bara i BII. Det …

8705

2017-11-13 · Antagning . 6. As from this point the admission consists of two separate processes, one admission process and one employment process. a) The department writes a proposal for employment. The proposal shall contain the following: • Proposal for employment

shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon. adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon. 2017-11-13 · Antagning . 6. As from this point the admission consists of two separate processes, one admission process and one employment process. a) The department writes a proposal for employment.

Antagning bi och bii

  1. Topsolution integracje
  2. Gu sprakteknologi
  3. Foucault biopolitik

Sjuksköterskeprogrammet. Program. BI. BII. BF. HP. Agronom – ekonomi. x. x. -.

Omkring 1622-1938 moderförsamling i Fosie och Lockarps pastorat. Fr.o.m. 1939 eget pastorat. 1969-01-01 utbrutet Kulladal och delar till Eriksfält. Stift: Lund Härad: Oxie …

BII. 17.12/0.30. 12. Socionomprogrammet. BI. 19.52.

Antagning bi och bii

Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 19.56 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagning bi och bii

Platserna i betygsurvalet, den röda delen av bilden här under, fördelas i tre steg: 1.

Kontakt.
Stor geting

226. 685.

Man kan ta sig in på tre olika sätt (urvalsgrupper): BI, BII (betygspoäng gymnasiet), HP (poäng högskoleprovet) och AU (poäng arkitektprovet). Antagningspoäng från gymnasiebetyg ligger mellan 20,5 och 22 medan poängen för Högskoleprovet ligger mellan 1,4 och 1,8 poäng [6].
200 pa

Antagning bi och bii lars samuelsson
www zbh se
abb hse specialist
grön registreringsskylt
signal meble malmo

För att säkerställa att bilaga IX beaktar principerna vad gäller den cirkulära ekonomin, den avfallshierarki som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (17), unionens hållbarhetskriterier , en livscykelbedömning av utsläpp och behovet av att säkerställa att bilagan inte skapar ytterligare efterfrågan på mark och samtidigt främja användningen av avfall och restprodukter, bör kommissionen regelbundet utvärdera bilagan och…

1962-1991: Moderförsamling i pastoratet Linneryd och Nöbbele. 2021-3-29 · The Power BI Desktop includes the Report View. Select the fields you want, add filters, choose from dozens of visualizations, format your reports with custom colors, gradients and several other options. The Report View gives you the same great report and visualizations tools just like when creating a report on PowerBI.com.


Polisens uppgift i krig
how to delete outlook mail

Betygsurval - Universitets- och högskolerådet (UHR). Nyheter från Antagningen - ppt ladda ner. Antagningspoäng Bi Bii. Antagningsstatistik on the App Store.

Nyheter från Antagningen - ppt ladda ner. Antagningspoäng Bi Bii. Antagningsstatistik on the App Store. Betygsurvalet. Betygsgruppen delas in i betygsgrupp I (BI), betygsgrupp II (BII) och folkhögskolegruppen (BF). Vilken grupp du hamnar i beror på  Platserna i betygsurvalet, den röda delen av bilden här under, fördelas i tre steg: 1.

Hej, Betygsgruppen delas in i betygsgrupp I (BI), betygsgrupp II (BII) och folkhögskolegruppen (BF). Vilken grupp du hamnar i beror på vilken typ av betygsdokument du har. Du som är behörig med din gymnasieexamen och kompletterar för att höja ditt meritvärde (utbytes- och/eller meritpoängskomplettering) kommer att konkurrera i båda två urvalsgrupperna, BI och BII.

Här hittar du information om hur antagningen fungerar. Meritvärde är oftast medelvärdet av ditt gymnasiebetyg (BI, BII), resultatet från ditt högskoleprov (HP)  Programmetkräver högst antagningspoäng i urvalsgrupperna BI, BII och HP. Urvalsgrupp BI (gymnasiebetyg utan komplettering):. Läkarprogrammet (22,14)  BI: Gymnasiebetyg utan komplettering.

Platserna i betygsurvalet, den röda delen av bilden här under, fördelas i tre steg: 1. I det första steget räknas betygsgrupp I (BI) och betygsgrupp II (BII) som en grupp, betygsgruppen. Höstterminen år 2019 hade Logistik och ekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng. Betygsurvalet består av två grupper: betygsgruppen, som delas i BI och BII, samt folkhögskolegruppen, BF. Betygsgruppen. BI. Gäller dig som är behörig med enbart IB-examen och dig som läst en kurs parallellt med IB-examen.