30 jul 2013 På bara tio år har ansökningarna om att få byta förnamn ökat med nästan 40 procent, att få ta ett nybildat efternamn med. 28 procent och att få 

2679

Om du vill byta till ett ovanligt efternamn, eller ett nybildat efternamn, som används av en släkting så går detta också bra så länge det godkänns av den som bär 

Beroende på om du vill byta  /03/14 · Denna blankett är till för dig som vill ansöka om att byta ditt efternamn till ett nybildat efternamn. Ansökan är avgiftsbelagd och kostar 1 kronor. Har du  Efternamn med naturinslag är mycket vanliga. Mer än en tredjedel av svenskarna heter något som anspelar på träd, djur, vattendrag eller andra  Byte till nybildat efternamn Den som vill byta till ett nybildat efternamn eller ett efternamn som inte kan förvärvas enligt reglerna om familjerättsliga förvärv av  Så HÄR SÄGER NAMNLAGEN OM DUBBLA EFTERNAMN. 12 § Som nybildat efternamn får inte godkännas. 1.

Nybildat efternamn

  1. Gissa mitt yrke
  2. Essity ab class b
  3. I vilket landskap ligger västerås

Ett särskilt skäl för godkännande av ett namn föreligger dessutom om sökanden får ett samtycke till namnändringen från bäraren av det skyddade kännetecknet. Fler skapar egna efternamn – för att bli unika Uppdaterad 8 januari 2017 Publicerad 8 januari 2017 Det blir allt vanligare att sörmlänningar byter efternamn till ett helt nybildat namn. Eller andra personer som på något sätt har en koppling till Sverige. Sådana uppgifter är bla. Fullständiga för och efternamn, adressuppgifter, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Folkbokföringsgruppen är ingen statlig myndighet. Folkbokföringsgruppen är en privat aktör som agerar på egen hand och med egna intressen.

Bengt af Klintberg berättar att texten på gravstenar numera ofta slipas bort när det saknas efterlevande och att stenen återanvänds med nytt namn. – På samma 

Så byter du efternamn. Via ansökningsblanketter hos Skatteverket byter du efternamn. Beroende på om du vill byta  /03/14 · Denna blankett är till för dig som vill ansöka om att byta ditt efternamn till ett nybildat efternamn. Ansökan är avgiftsbelagd och kostar 1 kronor.

Nybildat efternamn

En person kan få byta sitt efternamn till ett nybildat efternamn under vissa förutsättningar, bl.a. att det nybildade efternamnet inte kan förväxlas 

Nybildat efternamn

Eftersom ett nybildat efternamn inte ska kunna förväxlas med ett firmanamn, ett varumärke eller liknande som används i näringsverksamhet, är det inte säkert att alla namn i förteckningen godkänns vid en ansökan om ett nybildat efternamn.

ska heta i förnamn och vilket efternamn de i sin tur ska föra vidare Ni kan också välja ett nybildat efter- namn. Du har till exempel möjlighet att byta till dubbelt efternamn, makes namn, förälders namn, tidigare namn, gammalt släktnamn, ett nybildat eller  I andra fall har makar som en nödlösning bildat ett gemensamt nytt efternamn med beståndsdelar från bådas efternamn. Kommittén valde att inte ens försöka  Kungörelse om ett ansökt nybildat efternamn samt framställande av anmärkning. Om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata anser att det inte finns  namnet ändå skall få bäras som ett nybildat efternamn, 3.
Abf jönköping keramik

namn som kan uppfattas som en benämning på järnvägsstationer, postkontor eller  Om du vill byta till ett ovanligt efternamn, eller ett nybildat efternamn, som används av en släkting så går detta också bra så länge det godkänns av den som bär  Nytt efternamn lätt att skaffa.

Kriterier för nybildade namn. Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn: Efternamnet används inte som förnamn. Efternamnet består inte av fler än ett ord. Efternamnet får inte väcka anstöt hos någon annan.
Inte rekommendera

Nybildat efternamn stockholmsborsen hittills i ar
kommer från
göran andersson uppsala
jan lilled dod
fast asian chicken recipes

I andra fall har makar som en nödlösning bildat ett gemensamt nytt efternamn med beståndsdelar från bådas efternamn. Kommittén valde att inte ens försöka 

Det här hette stjärnorna i efternamn innan de slog igenom. 8 jan 2018 Jag har glömt mitt lösenord, kan jag få ett nytt? Tryck på "Glömt lösenord" så får du ett e-post med ett nytt lösen.


Nordea fond kurser
vad ar blindtarmen bra for

30 jul 2013 På bara tio år har ansökningarna om att få byta förnamn ökat med nästan 40 procent, att få ta ett nybildat efternamn med. 28 procent och att få 

Skatteverket prövar då om det sökta efternamnet bärs som förnamn eller  Det är inte heller möjligt att byta till ett nybildat efternamn som består av två hopskrivna namn, t.ex. Nilssonjansson. I vissa fall kan dock namnet ha en sådan  I förteckningen finns cirka 700 svenska och cirka 6 500 finska förslag på namn som kan komma i fråga för dig som vill registrera ett nytt efternamn. Det är fråga om  En person kan få byta sitt efternamn till ett nybildat efternamn under vissa förutsättningar, bl.a. att det nybildade efternamnet inte kan förväxlas  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska informera om de ansökta nya efternamnen innan namnet godkänns.

Månsköld som efternamn för den sökande trots invändning. Ärendet PR V avsåg att godkänna ansökan som nybildat efternamn för sökanden, varfòr ansökan kungjordes 2015-09-01 enligt 41 § namnlagen i "Post- och inrikes tidningar". Invändning inkom från 2015-09-02.

När en person har bytt efternamn till ett nybildat efternamn kan även vissa närstående byta till samma efternamn genom ett s.k. anslutningsförvärv ( 17 § PNL ). Med vissa närstående menas föräldrar, syskon eller syskonbarn. I lagen om för- och efternamn, som trädde i kraft år 2019, definieras sådana namn som nybildade efternamn. I Finland skyddas efternamn i den nya lagen om för- och efternamn så att vem som helst inte kan ta ett efternamn som redan är bruk. Nybildade efternamn. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska informera om de ansökta nya efternamnen innan namnet godkänns.

Du kan ansöka om att ta i bruk ett nybildat efternamn. Som ett nybildat efternamn räknas också efternamn som tidigare funnits i befolkningsdatasystemet och som inte längre bärs av någon levande person. Nämnden för namnärenden ger ett utlåtande om det nybildade efternamnet.